Selecteer een pagina

Wat doen we

Wanneer een werknemer (langdurig) arbeidsongeschikt is, is het verplicht om een arbeidsdeskundig onderzoek uit te laten voeren, in ieder geval tussen de 42e en 52e ziekteweek. De arbeidsdeskundige beoordeelt wat de mogelijkheden van de medewerker zijn op de arbeidsmarkt. Daarnaast onderzoekt de arbeidsdeskundige de mogelijkheden binnen het 1e en 2e spoor en legt dit vast in een arbeidsdeskundig onderzoek of -rapportage. De arbeidsdeskundige baseert zich op de Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) van de bedrijfsarts en weegt zaken als belastbaarheid en scholingsniveau mee in zijn beoordeling.

De arbeidsdeskundige beantwoordt de volgende vragen:
– Kan de werknemer het eigen werk bij de werkgever nog uitvoeren?
– Is het eigen werk bij de werkgever op enige wijze nog passend en duurzaam te maken?
– Zijn er mogelijkheden tot andere passende en duurzame arbeid bij de eigen werkgever?
– Welke mogelijkheden tot passende en duurzame arbeid zijn er elders?

Arbeidsdeskundig onderzoek 1e spoor
Tijdens een arbeidsdeskundig onderzoek 1e spoor zal de arbeidsdeskundige de mogelijkheden binnen de eigen organisatie onderzoeken. Hierbij wordt ook gekeken naar eventuele aanpassingen in de huidige of andere functie.

Arbeidsdeskundig onderzoek 2e spoor
Tijdens een arbeidsdeskundig onderzoek 2e spoor zal de arbeidsdeskundige de mogelijkheden buiten de eigen organisatie bij een andere werkgever onderzoeken.

ARBEIDSDESKUNDIG ONDERZOEK

Onafhankelijk, snel en betaalbaar

 

Werkwijze

De informatie die wij nodig hebben
Bij arbeidsdeskundig-onderzoek.nu kun je online, direct een arbeidsdeskundig onderzoek aanvragen door het formulier ‘Direct aanmelden’ bovenaan deze website in te vullen en te versturen. Om het formulier goed in te kunnen vullen heb je de volgende gegevens nodig:

 • NAW van de organisatie/werkgever
 • Naam en contactinfo van de contactpersoon van de organisatie/werkgever
 • Naam en contactinfo van de casemanager/leidinggevende
 • Kostenplaats (eventueel)
 • NAW contactgegevens en geboortedatum van de werknemer
 • De functie van de werknemer, inclusief functiebeschrijving
 • Datum in dienst, bruto loon en inschaling van de werknemer
 • Eerste ziektedag van de werknemer
 • Naam van de CAO, indien van toepassing
 • De FML/AML of IZP van de bedrijfsarts
 • Functie- en loongebouw, organogram van de organisatie (indien beschikbaar en 1e aanmelding door werkgever)
 • Specifieke vraagstelling (eventueel)

Wij hebben deze gegevens nodig om een goed advies te kunnen geven over de inzetbaarheid van de medewerker, binnen of buiten de eigen organisatie. Alle gegevens worden via een beveiligde verbinding verstuurd. Zie voor meer info hierover ons privacy-statement.

Het onderzoek
Na je aanmelding gaat de arbeidsdeskundige van arbeidsdeskundig-onderzoek.nu direct aan de slag.

 • Er wordt een aparte afspraak gemaakt met werkgever en werknemer voor een persoonlijk gesprek. Tijdens dit gesprek wint de arbeidsdeskundige informatie in die hij nodig heeft voor het opstellen van de rapportage.
 • Indien nodig wordt huidige werkplek beoordeeld.
 • De arbeidsdeskundige stelt een advies op over de arbeidsmogelijkheden van de medewerker, binnen en/of buiten de eigen organisatie.
 • Je ontvangt de heldere en leesbare arbeidsdeskundige rapportage binnen 15 werkdagen

Arbeidsdeskundig-onderzoek

Vanaf 1 januari 2022 is arbeidsdeskundig-onderzoek.nu onderdeel geworden van ADEA, een label van Amplooi. Amplooi zorgt met werkvermogen, arbeidsmobiliteit en talentmanagement dienstverlening voor de begeleiding en ontwikkeling van personeel. De arbeidsdeskundigen voeren vanuit het label ADEA de werkvermogen dienstverlening uit.

Met het samengaan van arbeidsdeskundig-onderzoek.nu en ADEA bundelen we onze krachten. Zo kunnen we nu nog beter van dienst zijn.

We hopen u snel te zien bij ADEA!

Ga direct door naar ADEA

 

FAQ

Hieronder de meest gestelde vragen, antwoorden en handige tips.

Wat is een arbeidsdeskundig onderzoek?

Met het arbeidsdeskundig onderzoek bepaalt de arbeidsdeskundige re-integratiemogelijkheden van een zieke werknemer. Er wordt gekeken naar de meest effectieve en kortste weg naar werk.

Het onderzoek geeft antwoord op de volgende vragen: Kan de werknemer terug naar het eigen werk? Als dat niet kan, zijn er aanpassingen mogelijk in het eigen werk zodat de werknemer alsnog terug kan? Als dat niet het geval is, is er ander werk beschikbaar bij de eigen werkgever? Wanneer ook dit niet het geval is moet er gezocht worden naar werk buiten de eigen werkgever door middel van een tweede spoor re-integratietraject.

Hoe kan ik een medewerker aanmelden?

Aanmelden kan heel eenvoudig door middel van het aanmeldformulier op deze website. Je hebt daar de volgende gegevens voor nodig:

 • NAW van de organisatie/werkgever
 • Naam en contactinfo van de contactpersoon van de organisatie/werkgever
 • Naam en contactinfo van de casemanager/leidinggevende
 • Kostenplaats (eventueel)
 • NAW contactgegevens en geboortedatum van de werknemer
 • De functie van de werknemer, inclusief functiebeschrijving
 • Datum in dienst, bruto loon en inschaling van de werknemer
 • Eerste ziektedag van de werknemer
 • Naam van de CAO, indien van toepassing
 • De FML/AML of IZP van de bedrijfsarts
 • Functie- en loongebouw, organogram van de organisatie (indien beschikbaar en 1e aanmelding door werkgever)
 • Specifieke vraagstelling (eventueel)
Is de privacy van alle betrokkenen geborgd?

arbeidsdeskundig-onderzoek.nu voldoet aan alle regels die de AVG voorschrijft. Zo staan bijvoorbeeld onze gegevens op beveiligde servers in Nederland en werken wij uitsluitend met versleutelde gegevensverbindingen.

Is een arbeidsdeskundig onderzoek verplicht?

Ja. Vanuit de Wet Verbetering Poortwachter (WvP) is het verplicht om de arbeidsdeskundig onderzoek uit te laten voeren, op straffe van een UWV-loonsanctie ter hoogte van maximaal een jaarsalaris. Dit dient steeds te gebeuren als er onduidelijkheid bestaat over de inzetbaarheid en/of re-integratiemogelijkheden van de werknemer maar in ieder geval in de 42e-52e week van het ziekteverzuim. Er moet dan namelijk vanuit de Wet Verbetering Poortwachter een ziekmelding bij het UWV gedaan worden en, in veel gevallen, vanaf de 52e ziekteweek naar een baan bij een andere werkgever gezocht worden door middel van een 2e spoor re-integratietraject.

Is de werkgever betrokken bij het arbeidsdeskundig onderzoek?

De werkgever wordt, net als de werknemer, door de arbeidsdeskundige gesproken tijdens het onderzoek. De werkgever zal worden bevraagd over bijvoorbeeld de uitvoeringsomstandigheden van de functie.

Hoelang duurt het voordat het arbeidsdeskundig onderzoek afgerond is?

Het arbeidsdeskundig onderzoek heeft een doorlooptijd van 15 werkdagen.

Wat moet ik doen als er een 2e spoor re-integratietraject nodig is?

Als er een 2e spoor re-integratietraject uitgevoerd moet worden is het van belang dat dit tijdig opgestart wordt. Neem in dat geval  contact met onze partner Traject Consult. Zij zijn zeer ervaren en beschikken over een landelijk netwerk van deskundige re-integratiecoaches. Traject Consult kan altijd binnen 1 week starten met een 2e spoor re-integratietraject. Direct aanmelden kan via deze link.

Wanneer moet ik een arbeidsdeskundig onderzoek uit laten voeren?
 • Een arbeidsdeskundig onderzoek moet in de volgende gevallen worden uitgevoerd
 • Het is onduidelijk of de zieke medewerker zijn eigen of ander werk nog kan uitvoeren.
 • De re-integratie 1e of 2e spoor verloopt moeizaam zonder dat hier een duidelijke reden voor is te benoemen.
 • Het doel van de interne of externe re-integratie is niet duidelijk.
 • Er moet onderzocht worden of de werkplek van de medewerker nog passend is.
 • De loonwaarde van de gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerker moet worden vastgesteld.
 • Je bent het niet eens met UWV en wilt laten toetsen of de verplichte re-integratie wel haalbaar is.
 • Je wilt graag advies over complexe verzuimgevallen

 

Kun je ook eerder dan de 42e - 52e week een arbeidsdeskundig onderzoek uit laten voeren?

Ja, dat kan. Soms kan het handig zijn om eerder een onderzoek in te zetten. Bijvoorbeeld als direct duidelijk is dat de werknemer niet zal kunnen terugkeren naar eigen of ander werk. Wellicht kan er dan een vervroegde IVA aangevraagd worden waardoor tijd en kosten op de re-integratie bespaard kunnen worden.

Wat kost een arbeidsdeskundig onderzoek?

arbeidsdeskundig-onderzoek.nu biedt een uitgebreide en leesbare rapportage tegen lage kosten. We sturen je graag vrijblijvend een offerte voor de uitvoering van een arbeidsdeskundig onderzoek.
Klik hier om naar de offerteaanvraag te gaan.

Of klik hier om direct aan te melden.